vrijdag 25 december 2009

maandag 2 november 2009

maandag 18 mei 2009

start dakwerken

Het was voorzien dat de dakgoten (bakgoten) volledig vernieuwd zouden worden. Daarbij zullen ook de binnengoten verwijderd worden, en is een afwatering op de voorgevel voorzien.
Bij afbraak van de oude dakgoten is echter vastgesteld dat de gevelmuur onder het gewicht van het dak naar buiten wordt geduwd. Om dit (onvoorzien) probleem op te lossen wordt een gewapende betonlaag gegoten op de geveltop waarop het dak zal rusten. Deze 'betonring' is verankerd in de zijmuren waardoor het volledige gewicht wordt opgevangen door deze laag. Het gewicht op de gevelmuur wordt nu volledig verticaal afgeleid, en hij wordt niet meer opzij geduwd. Weliswaar dringt een gevelrenovatie zich nu waarschijnlijk sneller op dan voorzien.

nieuwe rolluiken + voor- en achterdeur

woensdag 29 april 2009